Registrering som återförsäljare

Eftersom all form av betalning i vår butik sker med faktura så behöver vi uppgifter från Er innan ni får tillgång till butiken och återförsäljarpriser. Detta är nödvändigt för att obehöriga inte ska ha åtkomst.

För att lägga upp Er som kunder behöver vi:

  • E-postadress
  • Telefon och faxnummer
  • Kontaktperson
  • Firmanamn
  • Organisationsnummer (ej registrerade företag accepteras ej)
  • Ort
  • Postnummer

Försäljning sker mot 10 dagar netto efter godkänd kreditkontroll.Genom beställning av varor och genom registrering som kund godkännes våra kreditvillkor.

Fler betalningsmöjligheter än faktura finns för den som så önskar.

Ni kan registrera Er som återförsäljare on-line eller skicka ett fax till
040-18 30 25.
Välkommen.

Tryck här för att registrera dig!